[ΟΠΣ 5011051] Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» με Κωδικό ΟΠΣ 5011051 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail