[ΟΠΣ 5070966] Υποστήριξη ηλεκτρονικών υποδομών και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου λόγω του COVID-19 στο Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη ηλεκτρονικών υποδομών και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου λόγω του COVID-19 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5070966 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail