[ΟΠΣ 5076460] Υποστήριξη ηλεκτρονικών υποδομών και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργο λόγω covid-19 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη ηλεκτρονικών υποδομών και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργο λόγω covid-19 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5076460 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail