[ΟΠΣ 5153418] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5153418 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail