[ΟΠΣ 5149226] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5149226 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail