[ΟΠΣ 5154671] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Κρήτης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5154671 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail