[ΟΠΣ 5162213] Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» με Κωδικό ΟΠΣ 5162213 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail