[ΟΠΣ 5161121] Υποστήριξη δράσεων διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη δράσεων διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5161121 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail