[ΟΠΣ 5161485] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Εθνικoύ Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)

 

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Εθνικoύ Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5161485 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail