[ΟΠΣ 5162351] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5162351 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail