[ΟΠΣ 5158685] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5158685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail