[ΟΠΣ 5154684] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5154684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail