[ΟΠΣ 5164455] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5164455 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail