[ΟΠΣ 5150766] Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης εκπαίδευσης – Πολυτεχνείο Κρήτης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης εκπαίδευσης – Πολυτεχνείο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ
5150766 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail