[ΟΠΣ 5162223] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5162223 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail