[ΟΠΣ 5162238] Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» με Κωδικό ΟΠΣ 5162238 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail