[ΟΠΣ 5162291] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5162291 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail