[ΟΠΣ 5132699] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

 

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο» με Κωδικό ΟΠΣ 5132699 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail