[ΟΠΣ 5162369] Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5162369 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail