[ΟΠΣ 5047127] «Υποστήριξη ατόμων με ελαττωμένη όραση κατά την είσοδο κειμένου σε κινητές συσκευές»

 

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη ατόμων με ελαττωμένη όραση κατά την είσοδο κειμένου σε κινητές συσκευές» με Κωδικό ΟΠΣ 5047127 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail