[ΟΠΣ 5070868] Υποστήριξη ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές

 

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές» με Κωδικό ΟΠΣ 5070868 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail