[ΟΠΣ 5007658] Υπολογιστική και Πειραματική Διερεύνηση σε Μικροκλίμακα της Συμπεριφοράς Μερικώς Κατεστραμμένων Φίλτρων Αιθάλης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Υπολογιστική και Πειραματική Διερεύνηση σε Μικροκλίμακα της Συμπεριφοράς Μερικώς Κατεστραμμένων Φίλτρων Αιθάλης » με Κωδικό ΟΠΣ 5007658 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail