[ΟΠΣ 5005454] Υλικές Αστάθειες, Φαινόμενα Κλίμακας, και Μορφογένεση: Νανοϋλικά και Εγκέφαλος

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Υλικές Αστάθειες, Φαινόμενα Κλίμακας, και Μορφογένεση: Νανοϋλικά και Εγκέφαλος» με Κωδικό ΟΠΣ 5005454 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail