[ΟΠΣ 5162010] Ξενόγλωσσα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ξενόγλωσσα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5162010 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail