[ΟΠΣ 5162214] Ξενόγλωσσα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Ένταξη της Πράξης «Ξενόγλωσσα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5162214 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail