[ΟΠΣ 5164438] Ξενόγλωσσα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ξενόγλωσσα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5164438 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail