[ΟΠΣ 5162350] Ξενόγλωσσα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ξενόγλωσσα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5162350 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail