[ΟΠΣ 5158637] Ξενόγλωσσα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ξενόγλωσσα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5158637 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail