[ΟΠΣ 5047931] Ξεκλειδώνοντας Οικιστικές Βιογραφίες στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην Κεντρική Μακεδονία

 

Ένταξη της Πράξης «Ξεκλειδώνοντας Οικιστικές Βιογραφίες στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην Κεντρική Μακεδονία» με Κωδικό ΟΠΣ 5047931 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail