[ΟΠΣ 5049430] Βιοτεχνολογική αξιοποίηση ενδογενών Ελληνικών στελεχών Βασιδιομυκήτων για την παραγωγή βιοενεργών μικρο- και μακρο- μορίων με εφαρμογές στις βιομηχανίες καλλυντικών και βιοκατάλυσης – BIO2

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Βιοτεχνολογική αξιοποίηση ενδογενών Ελληνικών στελεχών Βασιδιομυκήτων για την παραγωγή βιοενεργών μικρο- και μακρο- μορίων με εφαρμογές στις βιομηχανίες καλλυντικών και βιοκατάλυσης – BIO2» με Κωδικό ΟΠΣ 5049430 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail