[ΟΠΣ 5004503] «Βιωσιμότητα» – «Ανθεκτικότητα» – «Προσαρμοστικότητα»: Ο ρόλος του δικαίου στις νέες μορφές πόλεων στο πλαίσιο του παγκοσμιοποιημένου αστικού χώρου

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης ««Βιωσιμότητα» – «Ανθεκτικότητα» – «Προσαρμοστικότητα»: Ο ρόλος του δικαίου στις νέες μορφές πόλεων στο πλαίσιο του παγκοσμιοποιημένου αστικού χώρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5004503 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail