[ΟΠΣ 5006982] «Βιολογικoί χαρακτήρες και ενδημισμός στα φυτά της Πελοποννήσου»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Βιολογικoί χαρακτήρες και ενδημισμός στα φυτά της Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5006982 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail