[ΟΠΣ 5004126] «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟΕΙΔΕΣ AGANASPIS DACI (HYMENOPTERA: FIGITIDAE)»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟΕΙΔΕΣ AGANASPIS DACI (HYMENOPTERA: FIGITIDAE)» με Κωδικό ΟΠΣ 5004126 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail