[ΟΠΣ 5048147] Βιο-λειτουργικές επιφάνειες φθορο-πολυμερών με τεχνικές λιθογραφίας

 

Ένταξη της Πράξης «Βιο-λειτουργικές επιφάνειες φθορο-πολυμερών με τεχνικές λιθογραφίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5048147 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail