[ΟΠΣ 5050548] Βιο-ηλεκτροχημική αναβάθμιση βιοαερίου σε μεθάνιο (CΗ4): Μία καινοτόμα μέθοδος μετατροπής του διοξειδίου του άνθρακα (CO2)

 

Ένταξη της Πράξης «Βιο-ηλεκτροχημική αναβάθμιση βιοαερίου σε μεθάνιο (CΗ4): Μία καινοτόμα μέθοδος μετατροπής του διοξειδίου του άνθρακα (CO2)» με Κωδικό ΟΠΣ 5050548 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail