[ΟΠΣ 5052159] Βελτιστοποίηση Υδρολογικής Προσομοίωσης σε Κλίμακα Λεκάνης Απορροής Υπό Συνθήκες Κλιματικής Αλλαγής με Χρήση Χωρικών και Χωροχρονικών Γεωστατιστικών Μεθόδων

 

Ένταξη της Πράξης «Βελτιστοποίηση Υδρολογικής Προσομοίωσης σε Κλίμακα Λεκάνης Απορροής Υπό Συνθήκες Κλιματικής Αλλαγής με Χρήση Χωρικών και Χωροχρονικών Γεωστατιστικών Μεθόδων» με Κωδικό ΟΠΣ 5052159 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail