[ΟΠΣ 5005530] Βελτιστοποίηση του τρόπου στεγανοποίησης ενός πρωτότυπου ομόκεντρου περιστροφικού κινητήρα

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Βελτιστοποίηση του τρόπου στεγανοποίησης ενός πρωτότυπου ομόκεντρου περιστροφικού κινητήρα » με Κωδικό ΟΠΣ 5005530 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail