[ΟΠΣ 5047906] ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΝΑΝΟ- ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ-ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΟ- ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ

 

Ένταξη της Πράξης «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΝΑΝΟ- ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ-ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΟ-ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5047906 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail