[ΟΠΣ 5047922] Βελτιστοποίηση Ποσοτικών Σχέσεων Δομής-Ενεργότητας (QSARs) χημικών ουσιών, χρησιμοποιώντας Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, για εφαρμογή σε Μοντέλα Βιοκινητικής βασισμένα στη Φυσιολογία (PBBK), με ιδιαίτερη έμφαση στους ενδοκρινικούς διαταράκτες

 

Ένταξη της Πράξης «Βελτιστοποίηση Ποσοτικών Σχέσεων Δομής-Ενεργότητας (QSARs) χημικών ουσιών, χρησιμοποιώντας Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, για εφαρμογή σε Μοντέλα Βιοκινητικής βασισμένα στη Φυσιολογία (PBBK), με ιδιαίτερη έμφαση στους ενδοκρινικούς διαταράκτες.» με Κωδικό ΟΠΣ 5047922 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail