[ΟΠΣ 5004486] Βελτιστοποίηση και εφαρμογή μεθόδων επίγειας τηλεπισκόπησης των αερολυμάτων και του όζοντος στην κατώτερη τροπόσφαιρα για τη μελέτη των μεταβολών τους

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Βελτιστοποίηση και εφαρμογή μεθόδων επίγειας τηλεπισκόπησης των αερολυμάτων και του όζοντος στην κατώτερη τροπόσφαιρα για τη μελέτη των μεταβολών τους» με Κωδικό ΟΠΣ 5004486 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail