[ΟΠΣ 5049109] Βέλτιστοι τρόποι διαχείρισης των ληξιπροθέσμων απαιτήσεων του Δημοσίου κατά την μεταμνημονιακή περίοδο: οικονομικοί και θεσμικοί κίνδυνοι και ευκαιρίες

 

Ένταξη της Πράξης ««Βέλτιστοι τρόποι διαχείρισης των ληξιπροθέσμων απαιτήσεων του Δημοσίου κατά την μεταμνημονιακή περίοδο: οικονομικοί και θεσμικοί κίνδυνοι και ευκαιρίες»» με Κωδικό ΟΠΣ 5049109 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail