[ΟΠΣ 5006352] ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΒΕΛΟΣ)

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΒΕΛΟΣ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5006352 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail