[ΟΠΣ 5048130] ULFpulse – Αναζήτηση της πηγής γεωμαγνητικών ταλαντώσεων πολύ χαμηλής συχνότητας (κύματα ultra-lowfrequency – ULF) σε περιοδικές διακυμάνσεις της δυναμικής πίεσης του ηλιακού ανέμου

 

Ένταξη της Πράξης «ULFpulse – Αναζήτηση της πηγής γεωμαγνητικών ταλαντώσεων πολύ χαμηλής συχνότητας (κύματα ultra-lowfrequency – ULF) σε περιοδικές διακυμάνσεις της δυναμικής πίεσης του ηλιακού ανέμου» με Κωδικό ΟΠΣ 5048130 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail