[ΟΠΣ 5047896] Τροφιμογενείς παρασιτικές ζωοανθρωπονόσοι: επιζωοτιολογική διερεύνηση των αγριόχοιρων ως δεξαμενής των παρασίτων Trichinella spp. και Alaria spp. και ανάπτυξη σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων

 

Ένταξη της Πράξης «Τροφιμογενείς παρασιτικές ζωοανθρωπονόσοι: επιζωοτιολογική διερεύνηση των αγριόχοιρων ως δεξαμενής των παρασίτων Trichinella spp. και Alaria spp. και ανάπτυξη σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων» με Κωδικό ΟΠΣ 5047896 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail