[ΟΠΣ 5048207] Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση της Ανεπάρκειας της Μιτροειδούς Βαλβίδας Ανθρώπινης Καρδιάς με Χρήση της Μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων Βασισμένη σε Κλινικά Δεδομένα Υπερηχοκαρδιογραφίας Ασθενών με Ταξινόμηση κατά Carpentier

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση της Ανεπάρκειας της Μιτροειδούς Βαλβίδας Ανθρώπινης Καρδιάς με Χρήση της Μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων Βασισμένη σε Κλινικά Δεδομένα Υπερηχοκαρδιογραφίας Ασθενών με Ταξινόμηση κατά Carpentier» με Κωδικό ΟΠΣ 5048207 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail