[ΟΠΣ 5049920] Τρισδιάστατη απεικόνιση του ατμοσφαιρικού αστικού ρύπου NO2 (διοξείδιο του αζώτου) στην Αθήνα, με τη μέθοδο παθητικής τηλεπισκόπησης MAX-DOAS

 

Ένταξη της Πράξης «Τρισδιάστατη απεικόνιση του ατμοσφαιρικού αστικού ρύπου NO2 (διοξείδιο του αζώτου) στην Αθήνα, με τη μέθοδο παθητικής τηλεπισκόπησης MAX-DOAS» με Κωδικό ΟΠΣ 5049920 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail