[ΟΠΣ 5047951] ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΚΟΥΚΚΙΔΩΝ ΩΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΚΟΥΚΚΙΔΩΝ ΩΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5047951 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail