[ΟΠΣ 5047822] Τρανζίστορ και αισθητήρες βασισμένοι σε δισουλφίδιο μολυβδαινίου

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Τρανζίστορ και αισθητήρες βασισμένοι σε δισουλφίδιο μολυβδαινίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5047822 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail