[ΟΠΣ 5007234] Toμογραφική απεικόνιση ακτινών-γ για ιατρικές και βιομηχανικές εφαρμογές

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Toμογραφική απεικόνιση ακτινών-γ για ιατρικές και βιομηχανικές εφαρμογές» με Κωδικό ΟΠΣ 5007234 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail