[ΟΠΣ 5048972] Το Σατιρικό Τραγούδι στο Ελληνικό Θέατρο του 20ού αιώνα: Όψεις Πολιτικής και Κοινωνικής Κριτικής – Ζητήματα Ταυτοτήτων – Υφολογία

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Το Σατιρικό Τραγούδι στο Ελληνικό Θέατρο του 20ού αιώνα: Όψεις Πολιτικής και Κοινωνικής Κριτικής – Ζητήματα Ταυτοτήτων – Υφολογία» με Κωδικό ΟΠΣ 5048972 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail